Významné osobnostiSLÁDEK Ferdinand

( *1872, Ledenice - +1943, Praha ) - hudební skladatel, sběratel a upravovatel lidových písní, ředitel ledenické školy


Ferdinand Sládek      Ferdinand Sládek spatřil poprvé světlo světla dne 19. května 1872 v domě číslo popisné 3 ( dnešní obchod Jednota ) a jeho jméno v plné verzi zní Ferdinand Rudolf Sládek. Jméno Rudolf však poněkud upadlo v zapomnění a vůbec se nepoužívá. Sládkův otec byl živnostníkem, vlastnil řeznictví a pohostinství. V letech 1884 - 1887 studoval Ferdinand na reálce v Českých Budějovicích, v letech 1882 - 1892 učitelský ústav v Soběslavi a v letech 1895 - 1898 varhanní oddělení pražské konzervatoře. Na přelomu století působil jako učitel na škole v Českém Krumlově a v Proseku. Roku 1902 se usadil v Praze - Karlíně. Již jako student se aktivně podílel na kulturním vyžití v Ledenicích a podnikal výlety po okolí - cílem byl Trocnov, Trhové Sviny, Třeboň - při kterých "pozorně vnímal lidové písně, které vznikaly hlavně v 17. a 18. století v jihočeských chalupách, na jejich dvorech, na návsích, v zahradách, při práci na lukách a v polích nebo na krajích lesů." Sběr lidové slovesnosti se stal jeho celoživotním údělem, dokázal prý vymámit písně z každého a zaznamenal celkem na 3000 skladeb. Sebrané písně často upravoval, čímž dosáhl k jejich značné popularizaci. Výsledky svého konání shrnul v několika zpěvnících ( např. Náš poklad, Písně třeboňské ) a publikoval i několik odborných článků. Zemřel v pátek 30. května 1943 v Praze ve věku 71 let. Až po jeho smrti v roce 1944 byla poprvé uvedena Ledenická mše, jejíž je autorem. Touto skladbou byl také v Ledenicích slavnostně přivítán konec druhé světové války. V Ledenicích slavného rodáka připomíná název ulice a také pamětní deska na Sládkově rodném domě odhalená v roce 1968.


Pamětní deska na Sládkově rodném domě